Articles

De nieuwe epilepsieclassificatie in de Praktijk

TNN - jaargang 120, nummer 2, april 2019

R.P.W. Rouhl , dr. V. Roelfsema , dr. F.E. Jansen , dr. F.S.S. Leijten , prof. dr. H.J.M. Majoie

SAMENVATTING

De International League Against Epilepsy heeft in 2017 2 nieuwe classificaties gepubliceerd, voor epileptische aanvallen en voor de indeling van epilepsie. Deze classificaties hebben als doel om een transparantere terminologie te hanteren die geschikt is voor toepassing in de klinische praktijk, onderwijs en onderzoek.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(2):59–63)

Lees verder

‘Transient epileptic amnesia’: een casus en literatuuroverzicht

TNN - jaargang 118, nummer 3, september 2017

dr. S. Thissen , dr. M.C.G. Vlooswijk , dr. M.P.H. Hendriks , prof. dr. H.J.M. Majoie

SAMENVATTING

Transient epileptic amnesia’ (TEA) wordt gezien als een weinig voorkomende vorm van temporaalkwabepilepsie, gekarakteriseerd door aanvallen van specifieke amnesie door epileptische activiteit (ictaal of postictaal). TEA treft voornamelijk mannen boven de 40 jaar. Aanvallen duren korter dan 60 minuten en komen dagelijks tot enkele keren per jaar voor. Bij 81% bestaan er naast ictale amnesie bijkomende geheugenklachten waaronder versneld vergeten op lange termijn (‘accelerated long-term forgetting’), autobiografische amnesie en topografische amnesie. Deze geheugenklachten worden vaak niet geobjectiveerd met een standaard neuropsychologisch onderzoek. De diagnose is voor een belangrijk deel gebaseerd op de aanvalsomschrijving. Een EEG na slaapdeprivatie toont in de meerderheid van de gevallen epileptiforme afwijkingen. Er moet een MRI verricht worden ter uitsluiting van een onderliggende oorzaak. TEA moet differentiaaldiagnostisch van recidiverende ‘transient global amnesia’, psychogene niet-epileptische aanvallen met amnesie en een ‘transient ischemic attack’ onderscheiden worden. Monotherapie is vaak zeer effectief. Bij 73–96% wordt aanvalsvrijheid bereikt. Indien de epilepsie onder controle is, blijven de interictale geheugenklachten stabiel, of verminderen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2017;118(3):94–100)

Lees verder

Richtlijn epilepsie: actueel door continue update

TNN - jaargang 115, nummer 3, september 2014

prof. dr. H.J.M. Majoie

Samenvatting

Op 15 november 2013 is de nieuwe richtlijn ‘Diagnostiek en Behandeling van Epilepsie’ online gegaan. Deze richtlijn is uitsluitend web-based en is te vinden op het adres http://epilepsie.neurologie.nl. Binnenkort zal deze richtlijn ook te vinden zijn in de richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Op de website treft u de meest actuele geautoriseerde richtlijntekst aan. De richtlijn epilepsie bestaat uit een set van aanbevelingen over specifieke klinische problemen, en berust daar waar mogelijk op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise van zorgverleners en/of ervaring van zorggebruikers. De richtlijn gaat in op een aantal vragen of knelpunten in de diagnostiek en de behandeling van patiënten met epilepsie. De richtlijn epilepsie is nadrukkelijk geen allesomvattend handboek. In de huidige bijdrage wordt ingegaan op het gebruik van de website, en op enkele nieuwe elementen uit de richtlijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:15-61)

Lees verder

De effectiviteit van het ketogeen dieet bij kinderen met het syndroom van Lennox-Gastaut

TNN - jaargang 113, nummer 3, juni 2012

prof. dr. H.J.M. Majoie , mw. drs. D.A.J.E. Lambrechts

Lees verder