Articles

Het meten van orthostatische hypotensie

TNN - jaargang 115, nummer 1, maart 2014

J.G. van Dijk , dr. R.D. Thijs

Samenvatting

Orthostatische hypotensie wordt vastgesteld met een conventionele bloeddrukmeter ongeacht of er klachten bij optreden. Bij twijfel of klachten door orthostatische hypotensie zijn een kantelproef en thuismetingen geschikt.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:43-6)

Lees verder