Over TNN

Het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN) is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Vlaamse Vereniging voor Neurologie (VVN) en de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN). TNN verschijnt zesmaal per jaar en wordt verspreid onder de leden van de drie betrokken verenigingen.

TNN is een praktijkgericht en informatief medisch vaktijdschrift. Het doel van het tijdschrift is om neurologen, klinisch neurofysiologen, neuropsychologen, revalidatieartsen en neurochirurgen en diegenen in opleiding hiervoor inzicht in, en overzicht te geven over de nieuwste ontwikkelingen op neurologisch en neurochirurgisch gebied. Dankzij TNN is men snel en op goed toegankelijke wijze op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen voor de praktijk binnen de neurologie en neurochirurgie en hieraan aanverwante medische grensgebieden. De inhoud komt tot stand door selectie van onderwerpen door een onafhankelijke redactieraad van medisch specialisten binnen de Neurologie en Neurochirurgie om zo onafhankelijke, betrouwbare na- en bijscholing voor de doelgroep medisch specialisten te waarborgen. De artikelen in TNN worden op invitatie door de Hoofdredactieraad geschreven en peer-reviewed door medisch specialisten in de Neurologie en Neurochirurgie.

Vanzelfsprekend staat TNN open voor bijdragen van lezers. Spontane inzendingen van bijdragen kunnen – na beoordeling en goedkeuring door de hoofdredactieraad – worden geplaatst. Meer informatie hierover vindt u hieronder bij ‘Aanleveren van artikelen’. 


Hoofdredactieraad

Hoofdredacteur

J. KillesteinDhr. prof. dr. J. Killestein, neuroloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

Opgericht door

Dhr. dr. E.A.C.M. Sanders, neuroloog

Vicehoofdredacteur

Mw. prof. dr. J. Hofmeijer, neuroloog, Rijnstate, Arnhem, en hoogleraar translationele neurofysiologie, Universiteit Twente, Enschede

Hoofdredactieraad

Dhr. drs. H. Arnts, neurochirurg in opleiding, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam
Dhr. dr. mr. D.R. Buis, neurochirurg, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam
Dhr. dr. D. Crosiers, neuroloog, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Antwerpen, België
Mw. drs. A. Delva, ASO neurologie, UZ Leuven, België
Mw. dr. A. Van Dycke, neuroloog, AZ Sint-Jan Brugge, België
Dhr. dr. M. Engelen,(kinder)neuroloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
Mw. dr. A.A. Gouw, neuroloog/klinisch neurofysioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
Mw. drs. S. Ten Holter, neuroloog, Radboudumc, Nijmegen
Mw. drs. J. Koudstaal-Overdijk, neuroloog, IJselland ziekenhuis, Capelle a/d IJssel
Dhr. dr. V.I.H. Kwa, neuroloog, OLVG, Amsterdam
Dhr. dr. R. Lemmens, neuroloog, UZ Leuven, België
Dhr. dr. J.P. Mostert, neuroloog, Rijnstate, Arnhem
Dhr. dr. J. Nicolai, kinderneuroloog, MUMC+, Maastricht
Dhr. prof. dr. R. van Oostenbrugge, neuroloog, MUMC+, Maastricht
Dhr. dr. J.R. Piet, neuroloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
Dhr. dr. M.C. de Rijk, neuroloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Mw. drs. A.H.C.M.L. Schreuder, neuroloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
Mw. dr. M. Seelen, aios neurologie, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
Dhr. mr. drs. J.K.H. Spoor, neurochirurg, Erasmus MC, Rotterdam
Dhr. dr. M.J. Titulaer, neuroloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dhr. prof. dr. S. De Vleeschouwer, neurochirurg, UZ Leuven, België
Dhr. dr. A.F.J.E. Vrancken, neuroloog, UMCU, Utrecht

Aanleveren van artikelen

AUTEURSINSTRUCTIESTOESTEMMING PORTRETRECHT
Deze auteursinstructies geven een gedetailleerd overzicht van de eisen die per rubriek van het tijdschrift gesteld worden.

Wanneer u als auteur een artikel indient met foto’s, scans of video’s van een patiënt dan graag dit toestemmingsformulier portretrecht uitprinten en getekend (door uzelf en de patiënt) aan ons retour zenden.
COPYRIGHTTNN TOPARTIKELPRIJS
Bent u auteur van een artikel? Dan dient u (en co-auteurs) de auteurs-/IE-rechten over te dragen aan Ariez. Graag dit formulier voor overdracht hiervan uitprinten, zelf tekenen en laten ondertekenen door alle co-auteurs en via mail of post naar ons toezenden.

De TNN Topartikel Assistentenprijs wordt toegekend door de drie specialistenverenigingen die verbonden zijn aan TNN, te weten: NVN, NVvN, VVN en de uitgever Ariez. Een speciale jury beoordeelt de ingezonden publicaties en de winnaar ontvangt een aanmoedigingsprijs van € 600. Van de uitreiking wordt daarna verslag gedaan in TNN.
ABONNEMENTCONTACT
Wilt u een abonnement op TNN ? Registreer u dan hier.
Een vraag, opmerking of meer informatie ontvangen?
Neem contact met ons op.