Articles

Lumbaalpunctie bij bacteriële Meningitis

TNN - jaargang 120, nummer 5, oktober 2019

dr. J.M. Costerus

SAMENVATTING

Op 30 november 2018 promoveerde Joost Costerus aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld ‘Lumbar puncture in bacterial meningitis’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van promotor prof. dr. D. van de Beek en copromotor dr. M.C. Brouwer. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(5):194–7)

Lees verder