Articles

Meningitis op basis van Pasteurella multocida

TNN - jaargang 121, nummer 1, februari 2020

drs. J.W. Bosma , drs. Y.K. Adhin , dr. J. Visser , drs. H.F.J. Thiesbrummel , J.E. Stalenhoef

SAMENVATTING

Intensief contact met huisdieren kan leiden tot kolonisatie met Pasteurella multocida. Bij immuuncompetente personen leidt dit in zeldzame gevallen tot een ernstige invasieve infectie. In dit artikel wordt een 55-jarige patiënte beschreven met een meningitis en bacteriëmie op basis van P. multocida. Intensief contact met haar katten heeft vermoedelijk geresulteerd in dragerschap. Een chronisch loopoor vormde vervolgens een porte d’entrée voor de meningitis. In verband met een gedocumenteerde penicillineallergie werd zij aanvankelijk behandeld met het reserveantibioticum meropenem. Na uitdiepen van de allergieanamnese door het ‘antimicrobial stewardship’- team bleek echter sprake van een vertraagde type IV-huidreactie op penicillinen, en niet een potentieel levensbedreigende type I-allergie. De patiënte kon vervolgens succesvol worden behandeld met intraveneus ceftriaxon.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(1):31–4)

Lees verder

Meerdere gezichten van een thalamusinfarct

TNN - jaargang 120, nummer 4, augustus 2019

E. Jansen , dr. J. Visser , dr. A. Driessen , dr. V.I.H Kwa

SAMENVATTING

Een 65-jarige patiënte had kort na elkaar 3 episoden van neurologische uitval, ogenschijnlijk passend bij multipele herseninfarcten in verschillende stroomgebieden. De eerste episode betrof een diplopie en dysartrie, de tweede ataxie rechts en de derde diplopie en afasie, meer specifiek non-fluente spraak met semantische parafasieën en met aangetast begrip. Initieel werd er gedacht aan multipele herseninfarcten. Alle symptomen konden echter door een thalamusinfarct worden verklaard.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019:120(4):147–50)

Lees verder