Articles

Clusterhoofdpijn: uitbreiding van het klinische spectrum

TNN - jaargang 120, nummer 6, december 2019

L.A. Wilbrink

SAMENVATTING

Op 19 juni 2019 promoveerde Poldi Wilbrink aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld ‘Cluster headache: expansion of the clinical spectrum’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van promotores prof. dr. M.D. Ferrari en prof. dr. F.J.P.M. Huygen, en copromotor dr. J. Haan. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(6):230–3)

Lees verder

Occipitalezenuwstimulatie bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn

TNN - jaargang 117, nummer 4, december 2016

dr. I.F. de Coo , L.A. Wilbrink , dr. J. Haan , prof. dr. F.J.P.M. Huygen , prof. dr. M.D. Ferrari

Samenvatting

Ongeveer 15% van de patiënten met clusterhoofdpijn heeft de chronische vorm van clusterhoofdpijn, gekenmerkt door persisterende aanvallen zonder aanvalsvrije periodes van >1 maand in het laatste jaar. Een klein deel van deze groep patiënten heeft onvoldoende baat bij de beschikbare profylactische therapieën. Occipitalezenuwstimulatie lijkt een veelbelovende behandeling voor deze specifieke groep patiënten. In dit artikel gaan we nader in op de praktische en pathofysiologische aspecten van occipitalezenuwstimulatie bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn.

(TIJDS NEUROL NEUROCHIR 2016;117(4):145-9)

Lees verder