PROEFSCHRIFTBESPREKING

Risicofactoren en prognose van een beroerte op jonge leeftijd: wat te verwachten?

TNN - jaargang 121, nummer 3, juni 2020

dr. M.E. van Alebeek

SAMENVATTING

Op 18 oktober 2019 promoveerde Mayte van Alebeek aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift getiteld ‘Risk factors and prognosis of stroke in young adults: What to expect?’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van promotor prof. dr. H.F. de Leeuw en copromotor dr. A.M. Tuladhar. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(3):136–8)

Lees verder

Neurofysiologische determinant(en) van visuele hallucinaties bij neurologische en perceptuele aandoeningen en non-invasieve behandeling met lichamelijke activiteit

TNN - jaargang 121, nummer 2, april 2020

M. Dauwan BSc

SAMENVATTING

Op 9 juli 2019 promoveerde Meenakshi Dauwan aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift getiteld ‘Neurophysiological signature(s) of visual hallucinations across neurological and perceptual disorders – and non-invasive treatment with physical exercise’. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van promotor prof. dr. I.E.C. Sommer en prof. dr. C.J. Stam. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift besproken.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(2):85–7)

Lees verder

Prognosestelling en chirurgische behandeling van diffuse gliomen in het tijdperk van moleculaire diagnostiek

TNN - jaargang 121, nummer 1, februari 2020

dr. M.M.J. Wijnenga

SAMENVATTING

Op 28 mei 2019 promoveerde Maarten Wijnenga aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift getiteld ‘Prognostication and surgical management of diffuse gliomas in the era of molecular diagnostics’. Zijn proefschrift kwam tot stand onder leiding van promotoren prof. dr. M.J. van den Bent en prof. dr. C.M.F. Dirven en copromotoren dr. P.J. French en dr. A.J.P.E. Vincent. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(1):35–8)

Lees verder

Clusterhoofdpijn: uitbreiding van het klinische spectrum

TNN - jaargang 120, nummer 6, december 2019

L.A. Wilbrink

SAMENVATTING

Op 19 juni 2019 promoveerde Poldi Wilbrink aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld ‘Cluster headache: expansion of the clinical spectrum’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van promotores prof. dr. M.D. Ferrari en prof. dr. F.J.P.M. Huygen, en copromotor dr. J. Haan. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(6):230–3)

Lees verder

Lumbaalpunctie bij bacteriële Meningitis

TNN - jaargang 120, nummer 5, oktober 2019

dr. J.M. Costerus

SAMENVATTING

Op 30 november 2018 promoveerde Joost Costerus aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld ‘Lumbar puncture in bacterial meningitis’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van promotor prof. dr. D. van de Beek en copromotor dr. M.C. Brouwer. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(5):194–7)

Lees verder

TMS bij het aflijnen van belangrijke hersengebieden en bij de behandeling van refractaire focale epilepsie

TNN - jaargang 120, nummer 4, augustus 2019

L. Seynaeve

SAMENVATTING

Op 11 juni 2019 promoveerde Laura Seynaeve aan de KU Leuven op het proefschrift getiteld ‘Multimodal image-guided transcranial magnetic stimulation in the delineation of eloquent cerebral cortex in the neurosurgical patient and the treatment of refractory focal epilepsy’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van promotor prof. dr. W. Van Paesschen en copromotoren prof. dr. S. De Vleeschouwer en prof. dr. S. Sunaert. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(4):158–60)

Lees verder