Samenvatting

Zowel in het gangbare hersendoodprotocol als in het nieuwe advies ‘Vaststellen van de dood bij postmortale orgaandonatie’ van de Gezondheidsraad staat: “Als de apneutest (technisch of praktisch) niet uitvoerbaar is, kan hersendood niet worden vastgesteld”. Deze situatie doet zich voor bij patiënten die behandeld worden met extracorporele membraanoxygenatie/extra corporeal cardio pulmonary resuscitation (ECMO/ECLS) bij wie hersendood wordt vermoed. Deze specifieke situatie staat niet beschreven in het protocol en het advies. In dit artikel worden aan de hand van een casus de specifieke aanpassingen aan de ECMO/ECLS-instelling besproken waardoor het toch mogelijk is hersendood vast te stellen. Aangezien ECMO/ECLS een behandeling is die steeds vaker wordt toegepast op Nederlandse intensivecareafdelingen, is het wenselijk dat bij een volgende herziening van het hersendoodprotocol deze procedure opgenomen wordt.

(Tijdsch Neurol Neurochir 2016;117(4):168-71)