SAMENVATTING

Cerebrale metastasering is een zeldzame uiting van het vulvacarcinoom. Desalniettemin is het een diagnose die niet over het hoofd gezien moet worden vanwege de grote gevolgen die het heeft voor de prognose en behandeling van de patiënt. Hoewel de literatuur beschrijft dat het voorkomen van cerebrale metastasen bij gynaecologische tumoren, in het bijzonder bij vulvacarcinomen, zeer zeldzaam is, dient aanwezigheid ervan altijd overwogen te worden bij onvoldoende verklaarde klinische achteruitgang. MRI van het cerebrum speelt een grote rol bij de diagnostiek. Aan de hand van een casus beschrijft dit artikel de valkuilen in diagnostiek, de prognose en behandeloverwegingen bij deze patiëntengroep.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(6):226–9)