Samenvatting

Dysartrie kan worden geclassificeerd als slap, spastisch, atactisch, hypokinetisch, hyperkinetisch of gemengd. In twee Nederlandse studies is onderzocht of classificatie van een dysartrie louter op basis van het gehoor betrouwbaar en reproduceerbaar is. Hieruit bleek dat zowel neurologen als arts-assistenten de dysartrie slechts in 35 tot 40% van de gevallen correct classificeren, en dat hun oordeel in de meeste gevallen niet overeenkomt met dat van een collega. Dit betekent vermoedelijk dat in de klinische praktijk de meeste neurologen een dysartrie zullen classificeren in de context van andere bevindingen bij neurologisch en aanvullend onderzoek.
(TIJDSXCHR NEUROL NEURCHIR 2012;113:135-7)