SAMENVATTING

Het glioblastoom is de meest voorkomende en tegelijkertijd de meest fatale primaire maligniteit van de hersenen. In deze casus wordt een 49-jarige man beschreven die zich presenteerde met een wondprobleem, 2 weken na biopsie van een pathologisch bewezen glioblastoom. Er werd gestart met antibiotica vanwege het vermoeden op een wondinfectie. Een aanvullende MRI-scan, die werd gemaakt omdat de behandeling niet aansloeg, toonde echter extracraniele uitbreiding van het glioblastoom door het boorgat. Deze casus toont aan dat snelgroeiende maligne hersentumoren zich kunnen presenteren met een onverwacht wondgenezingsprobleem, zelfs na beperkte chirurgie. Een aanvullende MRI met gadolinium is in dat geval van belang omdat deze prognostische informatie biedt, en onnodig antibioticagebruik en hospitalisatie in de laatste levensfase kan voorkomen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2017;118(2):70–3)