SAMENVATTING

Neonatale plexus-brachialisuitval wordt meestal veroorzaakt door obstetrisch trauma. Plexus-brachialisuitval kan echter ook andere oorzaken hebben. Een zeldzamere mogelijke oorzaak is neuralgische amyotrofie (NA). NA komt voor bij zowel kinderen als volwassenen. Incidentiecijfers van NA bij kinderen zijn onbekend. In de huidige literatuur zijn ongeveer 60 casus beschreven. In dit artikel worden 3 zuigelingen besproken die zich enkele weken tot maanden postpartum presenteerden met een pijnlijke, proximale parese van de arm. Differen-tiaaldiagnostisch werd sterk gedacht aan NA. Aan de hand van deze 3 patiënten wordt meer inzicht geboden in de differentiaaldiagnose van subacute neonatale plexus-brachialisuitval en het ziektebeeld NA.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(6):220–4)