SAMENVATTING

Het aantal beschikbare anti-epileptica is in de afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld. Dit artikel biedt een overzicht van beschikbare data ten aanzien van de werkzaamheid, bijwerkingen en farmacokinetiek van de nieuwe anti-epileptica. Aan de hand hiervan wordt de positie van de verschillende nieuwe anti-epileptica binnen de huidige behandeling van epilepsie besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(6):218–25)