Samenvatting

Voor de preventieve behandeling van migraine zijn wij voornamelijk aangewezen op geneesmiddelen die niet specifiek voor deze aandoening zijn ontwikkeld. Daar lijkt met de komst van de monoclonale antilichamen tegen ‘calcitonin-gene related peptide’ en de ‘calcitonin-gene related peptide’ -receptor een einde aan te komen. Vier van deze antilichamen, humaan of gehumaniseerd, zijn in ontwikkeling voor de preventieve behandeling van migraine. Van twee antilichamen hebben gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, fase IIA-onderzoeken voorlopige effectiviteit aangetoond bij episodische migraine met en zonder aura alsook goede verdraagzaamheid. Van de andere twee zijn de fase IIA-onderzoeken bij episodische en chronische migraine heel recent en met goede resultaten afgesloten, maar de resultaten zijn alleen nog maar in samenvattingen en derhalve onvolledig gepubliceerd.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2015;116(3):146-150)