Samenvatting

In 2009 kwam de CBO-richtlijn idiopathische perifere aangezichtsverlamming tot stand. Gezien de brede goedkeuring van deze richtlijn door alle betrokken disciplines zal hopelijk de zorg voor patiënten met deze aandoening verbeteren.

Met deze richtlijn is het speelveld voor diagnostiek en behandeling afgebakend. Individuele inkleuring op basis van de ervaring van de individuele behandelaar is daardoor in de praktijk nog slechts beperkt mogelijk bij dit ziektebeeld.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2012;113:18-24)