MS: mindfulness kan helpen bij stemmingswisselingen

juli 2020 Kliniek in de Praktijk Eline Feenstra
AI (Artificial Intelligence) concept. Deep learning. Mindfulness. Psychology.

Mensen met multiple sclerose (MS) melden regelmatig een grote emotieontregeling, wat gepaard gaat met meer symptomen van depressie en angst en een verminderde kwaliteit van leven. Een nieuwe studie gepubliceerd in Rehabilitation Psychology laat zien dat mindfulness deze patiënten zou kunnen helpen.

De studie was bedoeld om de haalbaarheid en behandelingseffecten van mindfulness-meditatie te beoordelen bij het verminderen van emotiedisregulatie bij patiënten met MS. Een totaal van 61 patiënten werd gerandomiseerd verdeeld tussen 3 groepen: een 4 weken durende op mindfulness gebaseerde training (MBT), een 4 weken durende adaptieve cognitietraining (aCT) of een controlegroep die op de wachtlijst stond. Met behulp van zelfrapportage en gedragsmetingen werden de effecten van MBT op emotiedisregulatie, het gebruik van emotieregulatiestrategieën en de algehele kwaliteit van leven onderzocht.

Afname in emotieontregeling

MBT werd geassocieerd met verminderde ontregeling van emoties in vergelijking met aCT en de wachtlijstcontrolegroep (ηp² = 0,20). Ten opzichte van de wachtlijstgroep bleek de MBT-groep ook minder zorgen te hebben (ηp² = 0,15). Er was echter geen verschil te zien tussen de groepen in emotieregulatiestrategieën of de algehele kwaliteit van leven als resultaat van de training.

Concluderend kan worden gesteld dat de studie voorlopige ondersteuning biedt voor het inzetten van MBT voor het verminderen van zelfgerapporteerde ontregeling van emoties bij MS. Gezien de wijdverbreide prevalentie van psychische stoornissen in deze populatie, kan MBT dienen als een ondersteunende revalidatietool.

Recentelijk heeft Biogen ook een digitale zelfhulp-tool gelanceerd ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid bij MS, genaamd ACT MySelf.

Referentie

Schirda B, Duraney E, Lee, HK et al. Mindfulness training for emotion dysregulation in multiple sclerosis: A pilot randomized controlled trial. Rehabil Psychol. 2020 May 7.