SAMENVATTING

Temozolomide is een oraal alkylerend chemotherapeuticum en de meest gebruikte vorm van chemotherapie bij patiënten met hersentumoren. Het wordt beschouwd als een middel met een relatief gunstig bijwerkingenprofiel. Door de doorgaans korte mediane overleving van patiënten bestaan er weinig gegevens over de late bijwerkingen, maar ernstige hematologische toxiciteit op lange termijn komt voor. In dit artikel wordt een patiënte beschreven met temozolomide-geassocieerde acute myeloïde leukemie na behandeling van hersenmetastasen van een melanoom. Temozolomide wordt in toenemende mate gebruikt bij patiënten met een langere overleving, waardoor frequenter late complicaties van deze behandeling zullen worden gezien.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(3):107–10)