Jaargang 120, Nummer 3, Juni 2019

Inhoudsopgave

NEUROLOGIE

Editorial: Tijdige en correcte diagnose van FTD is cruciaal

Y.A.L. Pijnenburg


Frontotemporale dementie: een uitdaging in de klinische praktijk

E.L. van der Ende, E. van den Berg, H. Seelaar, M.P. Coesmans, M.W. Vernooij, J.C. van Swieten


NEUROFARMACOTHERAPIE

Behandeling van het cerebraal gemetastaseerde melanoom

L.L. Verhoeff, R.H.T. Koornstra, J.M.M. Gijtenbeek


NEUROLOGISCHE OBSERVATIE

Temozolomide-geassocieerde acute myeloïde leukemie na behandeling van hersenmetastasen van een melanoom

M.E. de Bruin, J.A.F. Koekkoek, L.C.J. te Boome, M.J.B. Taphoorn


DIAGNOSTIEK

Biomarkers bij licht traumatisch hoofdletsel

G. Hageman, J. Nihom, M.E. de Koning, J. van der Naalt


NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

M. Heijting, B.J. Kerklaan, B.W. van Oosten


Uw diagnose?

M. Engelen, M. Langeveld, N.I. Wolf, F.M. Vaz, C.E.M. Hollak, M.S. van der Knaap