NEUROFARMACOTHERAPIE

Het afbouwen van anti-epileptica: enkele praktische overwegingen

TNN - jaargang 121, nummer 3, juni 2020

dr. H.J. Lamberink , R. van Griethuysen-van Regteren , prof. dr. K.P.J. Braun

SAMENVATTING

Dit artikel bespreekt verschillende aspecten die van belang zijn bij de overweging om na het bereiken van aanvalsvrijheid over te gaan tot het afbouwen van anti-epileptica. De kans op een aanvalsrecidief en de risicofactoren hiervan worden besproken, evenals de mogelijke voordelen van het staken van medicatie. Dit artikel bespreekt de timing en snelheid van afbouwen van anti-epileptica, en de huidige Nederlandse wet- en regelgeving omtrent een tijdelijk verlies van rijbevoegdheid. Het recent ontwikkelde – en online te gebruiken – predictiemodel om een individuele risico-inschatting te maken wordt besproken en de huidige richtlijn Epilepsie wordt aangehaald. Tot slot biedt dit artikel handvatten om het gesprek met de patiënt aan te kunnen gaan.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(3):111–5)

Lees verder

Farmacologische behandeling van de ziekte van Parkinson: op zoek naar de balans

TNN - jaargang 121, nummer 2, april 2020

drs. T.H. van Prooije , drs. V.J. Geraedts , Prof, dr. R.M.A. de Bie , Prof, dr. J.J. van Hilten , dr. B. Post

SAMENVATTING

In dit overzichtsartikel worden de farmacologische behandelopties voor zowel de motorische als non-motorische symptomen van de ziekte van Parkinson besproken. Aan bod komen het werkingsmechanisme, de effecten, de bijwerkingen en de interacties van de verschillende middelen. Inzicht in deze principes is cruciaal om tijdens de verschillende ziektestadia de juiste behandelkeuzes te kunnen adviseren en te kunnen anticiperen op de mogelijke gevolgen van de behandeling. Onderscheid wordt gemaakt tussen de behandeling van motorische symptomen, voornamelijk via verschillende aangrijpingspunten binnen het dopaminesysteem, en de non-motorische symptomen, die niet te behandelen zijn met dopaminerge therapie.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(2):66–73)

Lees verder

Ziektemodificerende medicijnen bij de ziekte van Alzheimer

TNN - jaargang 121, nummer 1, februari 2020

dr. E.G.B. Vijverberg , dr. N.D. Prins

SAMENVATTING

De ziekte van Alzheimer is een complexe neurodegeneratieve aandoening met verschillende mogelijke aangrijpingspunten voor ziektemodificerende medicijnen. De meeste fase III-onderzoeken met dergelijke medicijnen waren tot nu toe negatief. Aducanumab lijkt echter een positief effect te hebben. Mogelijke aangrijpingspunten zijn remming van de productie of opruiming van amyloïd-bèta, remming van de productie, stabilisatie of opruiming van tau-eiwit, modificatie van genetische risicofactoren, of therapieën gericht op neuroprotectie. Nieuwe ontwikkelingen, zoals aanpassingen in de diagnostische criteria voor de ziekte van Alzheimer, verbetering van biomarkers en de mogelijkheid van combinatietherapieën, bieden kansen voor interventies. De komende jaren zullen gepersonaliseerde, biomarkergerichte, multitherapeutische klinisch trials starten die hopelijk zullen leiden tot het beschikbaar komen van ziektemodificerende medicijnen voor de ziekte van Alzheimer.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(1):11–7)

Lees verder

Nieuwe anti-epileptica

TNN - jaargang 120, nummer 6, december 2019

Dr. C.L.P. Deckers

SAMENVATTING

Het aantal beschikbare anti-epileptica is in de afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld. Dit artikel biedt een overzicht van beschikbare data ten aanzien van de werkzaamheid, bijwerkingen en farmacokinetiek van de nieuwe anti-epileptica. Aan de hand hiervan wordt de positie van de verschillende nieuwe anti-epileptica binnen de huidige behandeling van epilepsie besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(6):218–25)

Lees verder

Ingezonden brief

TNN - jaargang 120, nummer 5, oktober 2019

drs. T. Balvers , drs. J.A. Pijpers , dr. R. Fronczek , dr. G.M. Terwindt , prof. dr. M.D. Ferrari

Lees verder

Levodopa en ziekteprogressie bij de ziekte van Parkinson

TNN - jaargang 120, nummer 4, augustus 2019

S.R. Suwijn , drs. C.V.M. Verschuur , dr. J.A. Boel , dr. B. Post , prof. dr. B.R. Bloem , prof. dr. B.J. van Hilten , prof. dr. T. van Laar , dr. G. Tissingh , dr. A.G. Munts , Prof, dr. R.M.A. de Bie

SAMENVATTING

Hoewel levodopa sinds bijna 60 jaar het meest gebruikte, goedkoopste en effectiefste medicijn is voor de ziekte van Parkinson, bestaat er twijfel of levodopa de ziekteprogressie verandert. Onlangs zijn de resultaten van een Nederlandse gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter, uitgestelde- startstudie gepubliceerd. De bevindingen van deze studie wijzen erop dat levodopa de ziekteprogressie bij de ziekte van Parkinson niet verandert, maar dat vroege start met levodopa wel gepaard gaat met een vermindering van de symptomen en een verbetering van de kwaliteit van leven gedurende de observatieperiode. Wij adviseren niet terughoudend te zijn met het starten van levodopa bij de beginnende ziekte van Parkinson.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(4):133–40)

Lees verder

Behandeling van het cerebraal gemetastaseerde melanoom

TNN - jaargang 120, nummer 3, juni 2019

drs. L.L. Verhoeff , dr. R.H.T. Koornstra , dr. J.M.M. Gijtenbeek

SAMENVATTING

Hersenmetastasen komen frequent voor bij het melanoom. In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest (en gaande) omtrent de behandeling van het gemetastaseerde melanoom, ook van hersenmetastasen. Naast de lokale behandeling met chirurgie, stereotactische bestraling of totale schedelbestraling, is er ook ruimte voor behandeling met doelgerichte therapie en immuuntherapie. In dit artikel worden 2 patiënten met een cerebraal gemetastaseerd melanoom beschreven, gevolgd door een overzicht van de tot op heden gerapporteerde resultaten van de behandeling van hersenmetastasen. Een overzicht van patiënten die in de afgelopen jaren zijn behandeld in het Radboudumc laat de beste behandelresultaten zien bij asymptomatische patiënten, maar ook aanhoudende respons bij symptomatische patiënten.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(3):94–100)

Lees verder