Jaargang 114, Nummer 1, Maart 2013

Inhoudsopgave

NEUROLOGIE

Limb-shaking TIA’s

S. Persoon, L.J. Kappelle, C.J.M. Klijn


Incidentie, kans op overlijden en herstel na een intracerebrale bloeding. Een meta-analyse met de nadruk op leeftijd, geslacht, etniciteit en veranderingen in de tijd

C.J.J. van Asch, M.J.A. Luitse, G.J.E. Rinkel, I. van der Tweel, A. Algra, C.J.M. Klijn


NEUROLOGISCHE OBSERVATIE

Polyradiculitis door herpessimplexvirus type 2

T.A. Ennik, Q.H. Leijten, C.M.A. Swanink


NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

D. Geleynse, L.M.H. Kloos