Jaargang 116, Nummer 2, Juni 2015

Inhoudsopgave

NEUROLOGIE

Knikkebolziekte - een overzichtsartikel

K. Couderé, N. Van der Moeren, M. Van Oijen, R. Colebunders


Katatonie, een syndroom om te herinneren

P.N. van Harten


KWALITEIT VAN ZORG

Richtlijn diagnostiek bij limb-girdle spierzwakte

L. ten Dam, E. Brusse, A.J. van der Kooi


NEUROLOGISCHE OBSERVATIE

Het occipitale condylsyndroom

L.P Oosterveld, E.J. Wouda, G. Karas, R.H. Boerman, B.C. ter Meulen


Insufficiëntiefracturen van het sacrum na radiotherapie

C. Heidemans-Hazelaar, J. Avenarius, A. Jonkman, B. Vanneste, L. Stalpers, L. Dorresteijn


NEURODIAGNOSTIEK

Diagnostiek van liquorlekkage: De ‘halo’, feit of folklore?

K.R.I.S. Dorresteijn, I. Kuipers, G. Ponjee, K. Jellema


NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

H.B. Brouwers, K.M. van Nieuwenhuizen, Catharina J.M. Klijn