Jaargang 117, Nummer 1, Maart 2016

Inhoudsopgave

NEUROLOGIE

Factoren van invloed op arbeidsparticipatie bij patiënten met multiple sclerose

K. van der Hiele, D.A.M. van Gorp, I. van Lieshout, P.J. Jongen, M.A.P. Heerings, H.A.M. Middelkoop, L.H. Visser


Nachtelijke frontaalkwabepilepsie; diagnostische dilemma’s

F.M.E. Cox, G.J. Lammers, G.H. Visser


NEUROCHIRURGIE

Chordomen: huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen

R.G.C. Santegoeds, Y. Yakkioui, J.J. van Overbeeke, Y. Temel


NEUROFARMACOTHERAPIE

De medicamenteuze behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson

T.J.M. van Mierlo, R.M.A. de Bie, E.M.J. Foncke


NEUROLOGISCHE OBSERVATIE

Anterieure thoracale transdurale Myelumherniatie

S.S. Staekenborg, B.W. van Oosten, K.S. Adriani, M.P. Wattjes, W.P. Vandertop


NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

L. Nelissen, E.J. van Dijk, F.J.A. Meijer, J.P. Mostert