Jaargang 119, Nummer 3, Juni 2018

Inhoudsopgave

NEUROLOGIE

Stamceltransplantatie een veel belovende behandeling voor mensen met MS?

J.P. Mostert


Autologe stamceltransplantatie bij multiple sclerose

P.A. Kramer, J.M.M. Rondeel, E. Kneppers, G.J. Ossenkoppele, A.A. van de Loosdrecht, B.W. van Oosten


Screening op intracraniële aneurysmata bij personen met eerstegraads familieleden met een doorgemaakte aneurysmatische subarachnoïdale bloeding

Y.M. Ruigrok, G.J.E. Rinkel


Ingezonden brief

I.P. Miah, D.C. Holl, W.C. Peul, C.M.F. Dirven, van Kooten, V. Volovici, K.H. Kho, H.M. den Hertog, H.F. Lingsma, R. Dammers, N.A. van der Gaag, K. Jellema, namens de Dutch Chronic Subdural Hematoma Research Group (DSHR)


NEUROLOGISCHE OBSERVATIE

Miller Fishersyndroom: een spectrum van klinische presentaties

R.S. van der Giessen, C. Verboon, B.C. Jacobs


NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

R.W. van Steenhoven, W.I. Schievink, B.C. ter Meulen